Giao Lưu Kết Nối 2 Trường Võ Ngọc Tốt Và Thanh Bình B

Hai trường đã có một buổi chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trên tinh thần giao lưu và đoàn kết.(15/12/2018)

48365938_368104023952718_7119237150175920128_n 48368248_294044114649767_2271210716516057088_n 48392250_368815270351229_8721905257535242240_n